(Phần 2)

CHI-TIẾT VỀ  MỘT GIA-TỘC

 

tại làng KHIẾT-KỶ, địa-phận PHÁT-DIỆM

Quận KIM-SƠN, Tỉnh NINH-B̀NH

 

2001

 

 

   

 

 

 

Soạn bởi

Nguyễn Minh Châu 

Fountain Valley, California , USA


 

 

                CHƯƠNG 12

Họ-Hàng Ông bà Trương Lực

 

A- Trương Lực tức Maria Phạm thị Đỏ (cô Ut) là con gái út trong 3 cô gái (không có anh em trai) của ông bà Cựu Úy là các cô:

                                    * Bà Cựu Roăn có chồng ở Quy-Hậu

                                    * Bà Chánh Đang

                                    * Bà Trương Lực  mà chồng quê ở Duy-Ḥa.

 

            A1- Cựu Roăn có 4 người con là:

                                    + Bà Hương Long

                                    + Ông Chánh Quyết

                                    + Ông Quản Chất

                                    + Bà Phác là con dâu ông Trùm Minh quê ở Quy-Hậu.

 

            A2- Chánh Đang có 3 người con là:

                                    + Bà Chánh Tấp (1)                            (1 và 2  khác nhau)

                                    + Bà Quản Bốn

                                    + Ông Trùm Quyến

                        Note:   Sau khi bà Chánh Đang mất, ông Chánh Đang tái giá có thêm

số con nữa.

 

B- Ông Bà Trần Văn Hậu, sinh sống tại Duy-Ḥa, có 6 người con: 4 trai, 2 gái là:

            *  Ông Phó Chức

            *  Ông Trương Lực

            * Bà Quản Mỹ

            * Bà Cữu Thược

            * Bà Trương Dực

            *  Ông Cựu Năng

 

B-1:- Ông Phó Chức có các con:

                        - Bà Đội Khiết là con dâu ông Chánh Cẩn ở Quy-Hậu.

                        - Ông Trương Tấp (2)

                        - Ông Cựu Tấn

                        - Bà Trùm Đăng là con dâu ông Trùm Long

                        - Ông Bạ Phúc

                        - Ông Phó Ky

                        - Ông Vụ

                        - Bà Ái (Cô Tuất)

 

B-2- Ông Trương Phanxicô Trần hữu Lực lập gia-đ́nh với bà Maria Phạm Thị Đỏ

        (cô Uùt), con gái ông bà Cựu Úy, quê Ứng-Luật.  Bà Út có hai chị là bà Cựu Roăn,   

        bà Chánh Đang, không em trai. Có 4 người con sống trưởng-thành:

            - Ông Chánh Giá

            - Tổng Tiên (Cô Huyên), sinh năm 1908, chồng quê Dưỡng-Điềm

            - Trương Lộc (Cô Hon), sinh năm 1914, chồng quê Khiết-Kỷ.

            - Ông Trần Đăng Thảo, sinh năm 1926

                                                                           →  (Xem chương 12 & 13 để có thêm chi tiết)

 

B-3- Quản Mỹ có các con:

                        - Ông Binh Cống có con là Chiêu (bố của Loan ở SJ)

                        - Bà Biểu Triệu, lấy chồng Duy-Ḥa

                        - Ông Bạ Lễ

                        - Ông Trùm Bường

                        - Ông Ngăi

                        - Bà Hạ (cô Đàn) là con dâu bà Binh Côn

                        - Ông Đặng văn Tài có các con là:  Hiệu, Sản ở TX

                        - Ông Phú

 

B4- Bà  Cửu Thược có các con:

                        - Ông Thơ Dong là con rễ ông Trương Hinh ở Tôn-Đạo

                        - Bà Túy (Cô Sót) mà chồng là người Văn Giáo, con ông Phó Tám (3)

                        - Bà Quản Truyền (Cô Sóc)

                        - Bà Thủy (Cô Ngót) có chồng là con ông Trương Hinh ở Tôn-Đạo

                        - Ông Xương là con rể ông Phó Tám quê ở Vân-Giáo  (4)

 

B5- Trương Dực là em gái  ông Trương Lực. Ông Trương Dực lại là em bà Trương Ước. (coi Chương 2)

            Có các con là:  - Ông Binh Cung

                                    - Ông Phó Cộng

                                    - Ông Chánh Điển

                                    - Cô Hiếng

                                    - Cô

                                    - Bà Bảo (Cô Lĩnh) là con dâu ông Tổng Quyền ở Hàm-Ân.

 

B6- Ông Cựu Năng:     Có các con:

                        1- Bà Đức (Cô Siêng) là con dâu bà Trọng ở Khiết-Kỷ.

                        2- Ông Chiến là con rể ông Trương Tang ở Duy-Ḥa

                        3- Cô Quẹt, Cô Ngoạt, Ông Đ́nh

                        4- Ông Đỗ là con rể Ô. Chánh Cần (anh ông Chánh Cẩn) quê Hy-Nhiên

                        5- Cô Sa là con dâu ông Trùm Hảo ở Duy-Ḥa.

                        6- Cô The lấy chồng ở Nam-Định.

                        7- Cô Gấm (bà Tuệ) là con dâu ông Trùm Tỵ ở Duy-Ḥa.

 

***

B6-4- Ông Trần Ngọc Đỗ là con rể Ô. Chánh Cần (anh ông Chánh Cẩn) quê Hy-Nhiên.

Ông chánh Cần (Phạm Khắc Cần), quê Hy-Nhiên, Kim Sơn Ninh B́nh. Sau năm 1954 di cư vào Nam. Định cư tại Tân Phát Bảo Lộc: Ngay chợ Tân Phát, phía sau nhà Dưỡng Lăo Tân Phát. Ông bà có người con gái dễ thương nhất vùng. Cô ta tên Lucia Phạm Thị Lừng.. (Cô có 2 em trai, một có tên là Can, sau đổi tên và làm linh mục tên Liêm, người em kế tên là Căn, sau đổi thành Hùng).Trai làng bao chàng ngấp nghé, nhưng cuối cùng môt sĩ quan QLVNCH lọt vào mắt xanh của cô. Đó là ông Trần Ngọc Đỗ, con thứ 5 của ông Cựu Năng, quê Duy Ḥa (Em họ bà Trương Lộc, nên ông Châu phải kêu bằng cậu). Ông bà có 10 người con và định cư tai San Diego, California. Bà Đỗ, nhủ danh Lucia Phạm Thị Lừng qua đời này 7 tháng 9 năm 2011 tại San Diego, hưởng thọ 72 tuổi.

Các con của ông bà Đỗ là:

a- Trần Kim Độ, vợ là Đào thị Ngọc Bích

b- Trần Bách Thắng, vợ là Nguyễn Thị Phương Mai

c- Trần Thị Nguyệt Ánh, chồng là Lưu Đ́nh Động

d- Trần Minh Thành, vợ là Ngô Thị Diễm My

e- Trần Thanh Hằng, chồng là Đoàn Minh Mạnh

f- Trần Thanh Nga, chồng là Nguyễn Anh Tuấn

g- Trần Thị Thùy Trang, chồng là Nguyễn Quốc Đạt, (Organist nhà thờ Thánh Tâm SD).

h- Trần Kim Thanh, chồng là Lư Văn B́nh

d- Trần Minh Thực,

d- Trần Minh Thịnh

 

                            Bấm vào đây để coi gia phả gia đ́nh ông Đỗ (Tŕnh bầy bởi Nguyễn Quốc Đạt)

 


 


 

Chương 13

Con cháu ông Trương Lực

   

 

            Ông Phanxicô Trương Lực có tên là Trần hữu Lực (sinh năm 1881:Nhâm Ngọ) lập gia-đ́nh với Anna Phạm thị Đỏ (cô Út sinh năm 1882 Ất Mùi) là con gái út của ông bà Cựu Úy. Ong Lực bị đấu tố chết chết tại Duy Ḥa,Kim Sơn, Hà Nam Ninh ngày 3/9/1955 thọ 73 tuổi (28/10/1955 tức 3/9 Tân Mùi), bà Đỏ chết tại Duy Ḥa,Kim Sơn, Hà Nam Ninh ngày 4/12/1966 thọ 81 tuổi. Ông bà sinh nhiều con , nhưng chỉ có 4 người sống đến lớn là:

            *  Ông Trương Trần Văn Giá, chánh trương xứ Khiết-Kỷ.

            *  Bà Tổng Tiên (Cô Huyên) có chồng là ông Cai Tổng Phạm Tấ t Tiên

            *  Bà Trương Lộc (Cô Hon)  có chồng là ông Trương Lộc Nguyễn Quang Trạch

            *  Ông Trần đăng Thảo (Thao) có vợ là con bà Trương Ḥa ở Đồng-Đắc.

 

XIII-1: Con cháu ông Chánh Giá: Ông Antôn Trần Văn Giá là con trưởng ông bà

            Trương Lực ở Duy-Ḥa, có vợ là bà Anna Phạm thị Liễu. Oâng Giá cũng bị đấu tố

            chết ngày 23/1/1957 thọ 56 tuổi, bà chết ngày 8/2/1977 thọ 75 tuổi.

            Ông có 5 người con: 4 trai và 1 gái:

                        * Trần văn Tưng là con rể ông Chánh Thân ở Duy-Tân. Sinh ngày

                                    Lập gia-đ́nh                           .  Có các con là:

                                                -  Trần Văn Vy sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần Thị Hương sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần Thị Sa, sinh ngày y

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần Thị Nga, sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần Thị          , sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần Thị Nhài , sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Ô. Trần ...         , sinh ngày

                                                - Ô. Trần ...

 

                        * Bà Cai Dậu (Cô Lừng) là con dâu ông Chánh Yến ở Tôn-Đạo

                                    Sinh ngày                , Lập gia-đ́nh

       Có các con là:

                                                - Trần Văn Tường, sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần Văn Tuấn, sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần Văn T      , sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần Thị  ..., sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                        * Trần văn Từng là con rể ông Chánh Yến ở Tôn-Đạo

                                    Sinh ngày                , Lập gia-đ́nh

                                    có các con là:

                                                - Trần Văn ......, sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần                   , sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần Văn ......, sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần                   , sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

           

- Ô. Trần Văn.....

 

                        * Trần văn Bạch là con rể ông Chánh Uy, ở Tống Quy.           Sinh ngày                ,

Lập gia-đ́nh với Trần thi Khuy

Bà Bạch là chị gái anh Phi (Huy+Chị Yến) . Hiện ở Duy-Ḥa.

                                    có các con là:

                                                - Trần thị Huệ....., sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần thị Lan ......, sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần  Đằng         , sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

                                                - Trần  Căn         , sinh ngày                chết tại Thanh-Hóa

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có 2 con là

 

                                                - Trần thị Sa ......, sinh ngày

                                                            lập gia-đ́nh với

                                                            Có các con là

 

* Trần văn Y là con út ông bà chánh Giá. Sinh ngày            ,

Lập gia-đ́nh năm                    với

sinh ngày                  , con của ông bà

quê ở                                        . Hiện sống ở Duy-Ḥa

            Có các con là

                                                - Trần Văn ......, sinh ngày

                                                  lập gia-đ́nh với                                   .  Có các con là

 

                                                - Trần                   , sinh ngày

                                                  lập gia-đ́nh với                                   . Có các con là

 

                                                - Trần Văn ......, sinh ngày

                                                  lập gia-đ́nh với                                   . Có các con là

 

                                                - Trần                   , sinh ngày

                                                  lập gia-đ́nh với                                   Có các con là

 

XIII-2: Con cháu bà Tổng Tiên: Bà tên là  Têrêsa Trần Thị Huyên, sinh ngày     /1908

là con gái lớn của ông bà Trương Lực ở Duy-Ḥa.  (Xin xem chương 17 để bổ-túc)

            Lập gia-đ́nh năm          với ông  Phaolô Phậm Tất Tiên, sinh năm            

Quê Tân-Hóa, xứ Dưỡng-Điềm.  Ông đă một thời làm phó tổng.  Sau năm 1954, định cư tại Phú-Thọ, Sàig̣n.  Làm ăn rất khá giả.      

Ông qua đời ngày                 tại Saig̣n.  Bà qua đời ngày                 tại Saig̣n

            Ông Bà có 5 người con: 3 trai và 2 gái:

-----

 

            * Bà Phạm thị Duyên, sinh ngày                          tại

Lập gia đ́nh năm            với ông Nguyễn văn Nguyên (Nguyễn),

sinh ngày                       con ông bà Chánh Tuyển, quê  ở  Dưỡng-điềm,     

cựu lư-trưởng.  Sau khi di-cư vào Nam năm 1954, ông bà ở Phú-Thọ,

Sàig̣n và buôn thuốc tây.  Vào năm 1988 ông bà sang Mỹ định-cư ở

Houston, Texas .  Ông qua đời ngày                           .

Ông bà có con sau đây:

- Ông Nguyễn Kim Liên (             ), sinh ngày              tại

   Hiện đang ở Virginia, USA

 

       a-  Lập gia đ́nh tại Đà-nẵng năm            với

            sinh ngày                ,con ông bà                      quê  ở  . Có  con là:

                        + Nguyễn                        , sinh ngày

                                    Lập gia-đ́nh năm       , với

                                    sinh ngày            , quê ở

Con  của ông bà

                                    Có các con là

 

       b- Lập gia đ́nh  tại New York năm            với

            sinh ngày                ,con ông bà              quê  ở          . Có các con:

                        + Nguyễn                        , sinh ngày

                                    Lập gia-đ́nh năm       , với

                                    sinh ngày            , quê ở

Con  của ông bà

                                    Có các con là

                        + Nguyễn                        , sinh ngày

                                    Lập gia-đ́nh năm        , với

                                    sinh ngày            , quê ở

Con  của ông bà

                                    Có các con là

 

+ Nguyễn                        , sinh ngày

                                    Lập gia-đ́nh năm        , với

                                    sinh ngày            , quê ở

Con  của ông bà

                                    Có các con là

 

- Bà Madelena Nguyễn  Thị Bạch-Cúc, sinh ngày          tại

            a- Lập gia-đ́nh năm            , với Nguyễn Văn Đông

                        sinh ngày            Con  của ông bà                        quê ở                

                        Có các con là:

- Quang, 

- cô

 

 

            b- Lập gia-đ́nh năm                 , với Lâm văn Thanh

                        sinh ngày            Con  của ông bà                        quê ở

                        Có các con là:

- Phúc

 

- Nguyễn  Văn Toàn, sinh ngày

            Lập gia-đ́nh năm            , với

            sinh ngày            Con  của ông bà

            quê ở                   .  Có các con là:

 

 

                             - Nguyễn thị Báu, sinh ngày                   tại Saig̣n

                                                Mất tích khi di-tản sang Thái-Lan.

 

- Nguyễn  quang Thanh, sinh ngày                  , tại Saig̣n

            Lập gia-đ́nh năm            , với

            sinh ngày            Con  của ông bà

            quê ở                   .  Có các con là:

 

- Nguyễn  Thanh Tân, sinh ngày                      , tại Saig̣n

            Lập gia-đ́nh năm            , với

            sinh ngày            Con  của ông bà

            quê ở                   .  Có các con là:

 

 -----

 

                        *  Ông Pherô Phạm Tất Khắc, sinh ngày                          tại

Lập gia đ́nh với cô                     , sinh ngày               

con ông bà                                           ,quê  ở       

Ông qua đời ngày                           . Ông không có con.

 

----

 

                        * Bà             Phạm Thị Uyên,  sinh ngày                          tại

Lập gia đ́nh với ông Lê văn  Phải, sinh ngày               

con ông bà                                           ,quê  ở       

Ông Phải và con gái út mất tích trên đường di-cư sang Thai-Lan. Sau đó vào năm 1982 ,bà Uyên cũng bị mất-tích trên biển cả khi trốn thoát khỏi VN.

Ông bà có các con sau đây:

             - Lê Thị Thanh-Trúc, sinh ngày             tại Saigon

            Lập gia-đ́nh năm            , với Nguyễn Văn Tín,

            sinh ngày            Con  của ông bà Nguyễn Biểu, quê ở  Huế      

 

             - Lê Thị                  , sinh ngày        tại Saigon, chết trẻ khi vượt biên

 

 -----

 

                        *  Ông Phêrô Phạm Đ́nh Tuyên, sinh ngày 11/11/1942 tại Tân-hóa, xứ

Dưỡng Điềm. Lập gia đ́nh với cô Vũ thị Duyến, sinh ngày               

08/11/1945  con ông bà Vũ Đức Nhă, quê  ở 

Ông bà hiện đang sống ở Virginia. Có các con:

            - Phạm Thị Thùy-Dương, sinh ngày                tại Saig̣n

            - Phạm Đ́nh Tuân, sinh ngày                tại

 

                        *  Ông Pherô Phạm Xuân Hy, sinh ngày                  tại Dưỡng Điềm

Lập gia đ́nh với cô Trần Thị Mai-Phương, sinh ngày               

con ông bà                                  , quê  ở 

Ông bà hiện đang sống ở Virginia. Có các con:

            - Phạm Xuân Kha, sinh ngày                tại Saig̣n

            - Phạm Richard

 

----

 

XIII-3: Con cháu bà Trương Lộc: Bà tên là  Anna Trần Thị Hon, sinh ngày     /1914

là con gái thứ của ông bà Trương Lực ở Duy-Ḥa. Lập gia đ́nh với ông Trần Văn T́nh, quê ở Duy-Ḥa, sau khi ông T́nh chết, tái giá với ông Trương Lộc Nguyễn Quang Trạch.  Bà có cả thảy 8 người con: 5 trai và 3 gái.  Xin coi chương 10 để có thêm chi tiết.

 

----------

 

XIII- 4 Con cháu ông Giáo Thảo: Ông tên thật là   Trần Đăng Thảo c̣n gọi là Thao,

sinh ngày     /1923, ông là con trai út của ông bà Trương Lực ở Duy-Ḥa.

Trước ông Thao, ông bà Trương Lực c̣n sinh ra mấy người nữa, nhưng đều không nuôi được, nên khi sinh ra ông Thao

(12 năm sau khi sinh bà Trương Lộc), mọi người đều quư ông như vàng. Ông Thao được cho ăn học rất nhiều và về sau

làm giáo sư trường Lâm Nông Súc ở Bảo-Lộc và bán thuốc Tây ở Bảo-Lộc rất thành-công. 

Vào năm 19   , ông lập gia-đ́nh với cô Tịnh là con gái ông bà Trương Ḥa, quê Đồng-Đắc, Phát-Diệm. 

Sau khi tới , ông bà định-cư ở Virginia, gần Washington DC.   Ông bà chiếm kỷ-lục về con cái: tất cả là 12 người con.

            *  Anna Trần Thị Thanh-Hương (Sáng), sinh ngày                   tại Duy-Ḥa,

a- Lập gia-đ́nh năm              với Phêrô Phạm Bá Kiểm, con ông

    Trương Hỗ buôn bè ở Lưu-Phương. Bà hiện sống ở Virginia và

    có các con sau đây:

            -  Phạm                Khoa , sinh ngày                tại

                        Lập gia-đ́nh ngày               với

                        sinh ngày              con của ông bà             quê ở       

                        Có các con là:

 

            -  Phạm  thị          Diễm, sinh ngày             tại

 

 

            -  Phạm                   , sinh ngày             tại

 

 

b- Lập gia-đ́nh năm              với

 

 

            *  Têrêsa Trần Thị Thanh-Hà, sinh ngày                    tại Duy-Ḥa,

Lập gia-đ́nh ngày                     với                  Thịnh

sinh ngày                      con của ông bà

quê ở              Hiện sống ở Virginia và có các con sau đây:

                              - Lilian

  

            *  Trần Minh Hải (            ), sinh ngày                    tại Duy-Ḥa,

Lập gia-đ́nh ngày                      vợ là  Huyền

sinh ngày                      con của ông bà

quê ở               Hiện sống ở Virginia và có các con sau đây:

 

                         

                        * Trần  Anh, song sinh vói Hải, nhưng mất khi c̣n quá nhỏ

 

            *  Trần Quốc Bảo, (              ) sinh ngày                    tại Bảo-Lộc,

Lập gia-đ́nh ngày                   với

sinh ngày                      con của ông bà

quê ở                            Hiện sống ở Virginia và có các con sau đây:

 

 

            *  Trần Thị Thanh-Hằng (             ),  sinh ngày                    tại Bao-Lộc

Lập gia-đ́nh ngày                 với                  Phước

sinh ngày                      con của ông bà

quê ở                            Hiện sống ở  San Jose, California và có các con sau đây:

 

 

            *  Trần Quốc Lâm, (            ) sinh ngày                    tại Bảo-Lộc,

Lập gia-đ́nh ngày                       với

sinh ngày                      con của ông bà

quê ở                            Hiện sống ở Virginia và có các con sau đây:

 

            *  Trần Quốc Thăng (            ), sinh ngày                    tại Bảo-Lộc,

Lập gia-đ́nh ngày              với

sinh ngày                      con của ông bà

quê ở

Hiện sống ở Virginia và có các con sau đây:

 

            *  Trần Thị Thanh-Thủy (            ), sinh ngày                    tại Bảo-Lộc,

Lập gia-đ́nh ngày                     với                 Quang,

sinh ngày                      con của ông bà

quê ở

Hiện sống ở Virginia và có các con sau đây:

 

            *  Trần Thị Thanh-Thúy, (          ) sinh ngày                    tại Bảo-Lộc,

Hiện sống ở Virginia

 

            *  Trần Quốc Phong (          ), sinh ngày                    tại Bảo-Lộc,

 

            *  Trần thái Sơn (           ), sinh ngày                    tại Bảo-Lộc,

Lập gia-đ́nh ngày             với

sinh ngày                      con của ông bà

quê ở                                        Hiện sống ở Virginia.

 

 


 

CHƯƠNG 14

T́nh Yêu và Số-Mạng

 

            Thường con út dễ được cưng-chiều, nhất là khi gia-đ́nh có tiền, có của.  Chính v́ thế, người con út của ông bà Trương Ước được hưởng nhiều ưu-tiên hơn các anh, các chị.  Âu cũng là cái số được sinh ra làm con út một nhà giầu!

 

            Vào khoảng năm 1915, gia-đ́nh ông bà Trương Ước đă giầu-có và bề-thế.  Người con út của ông bà cũng vừa lên năm,  Ông bà liền mời thầy đồ, ông Đồ Long, một ông giáo nổi tiếng nhất vùng, về dậy chữ Nho và chữ Quốc-Ngữ cho cậu con út.

Sau 3 năm dậy-dỗ cho cậu út, ông Đồ Long cảm thấy mệt và xin về quê nghỉ.  Ông bà Trương Ước lại mời thầy Đồ Trang (bố ông quản Khới) về dậy tiếp cho cậu.

 

            Đến năm cậu út lên 11 tuổi, cậu vừa rành Quốc-ngữ, lại thông Nho.  Ông bà liền cho người dẫn cậu út lên trường Pháp-Việt Auger, học tiếng Pháp: Cours préparatoire với ông Giáo Dũng, rồi Cours Moyen 1ère année với ông Giáo Phúc, 2e année với ông Giáo Phương.  Khi Đức Cha Thanh (Marcu) cấm người Công-Giáo học trường ngoại, cậu út được đưa về học trường Cố Kim ở Tôn-Đạo: học với thầy tư Lư (lúc đó cha chính Lư mới 4 chức).  Cậu học rất hay, nên chỉ một năm là đậu Certificat d'Etude Primaire Indigène.  Cả huyện mới có vài người đậu.  Sau khi đậu, cậu út lại trở về trường Auger học Cours Moyen Supérieur.  Trong mùa thi, cậu miệt-mài kinh-sử quyết phen này lấy cho được mảnh bằng Primaire Supérieur (tương đương với bằng Cử Nhân thời nay) v́ cậu muốn cho cha mẹ nở-mặt, nở mày v́ ḿnh.  Đến ngày thi, từ thầy đến bạn ai cũng tiên-đoán là cậu út sẽ đậu cao!  Nhưng oái-oăm thay: vào ngày thi, cậu bị mất hết giấy tờ lư-lịch!  Không lư-lịch ai cho thi ?  Cậu út buồn tê-tái, nhưng biết làm sao bây giờ ? Cậu chỉ c̣n biết chép miệng than trời.  Đúng là số mạng!

 

            Lúc đó cậu vừa tṛn 18 tuổi: đẹp trai, con nhà giầu lại vừa học giỏi mà c̣n học trường Tây nữa! Con gái trong làng, cô nào cũng như mời, như gọi, chỉ mong được cậu để ư cho.  Nhưng cái buồn không được thi đă làm cho cậu coi con gái rửng-rưng!  Thấy cháu buồn v́ thi không được, ông Cậu Trương Dực thấy tội-nghiệp đứa cháu dễ-thương nhưng xấu-số, nên đưa cậu sang làng bên cạnh thăm người quen cho khuây-khỏa.  Dọc đường, cậu út thấy một cô nàng vừa xinh-đẹp lại vừa cao sang.  Cậu út như bị hút-hồn, quên cả ông cậu đang chờ.  Thấy cháu như ngây, như ngất v́ người đẹp, ông cậu vừa cười, vừa nói:

            - Có muốn làm quen cô ấy không ?

            Giật ḿnh, cậu út vừa đỏ mặt v́ thấy ông cậu bắt gặp ḿnh bị hút-hồn, lại vừa mừng v́ cậu đánh đúng tim đen, cậu út nhà ta vội vàng thưa:

            - Sao có người đẹp như vậy nhỉ ?  Mà làm sao quen được người ta, thưa cậu ?

            - Đâu khó! Thôi đi theo cậu!

 

            Sau khi qua khỏi cây cầu đá bác ngang con sông nhỏ, hai cậu cháu đi vào một dinh-cơ rất khang-trang: có những con cá mè thiệt lớn, đang lơ-lửng ngoi dưới ao. Vừa ngoi, cá vừa ăn những trái sung chín mới rụng... Hai cậu cháu tiến tới phía sau dẫy tre già tươi tốt.  Một cụ già đang thơ-thẩn nh́n đôi chim gáy đùa-dỡn dưới cành mai mới nở.

 

            - Chào anh Lực!  Ông Cậu khoanh tay cúi chào cụ già.

            - À cậu Dực đó hả ?  Cậu sang chơi ?

            - Chào bác! Cậu Út nhà ta vừa lúng-túng ngả mũ, vừa khe-khẽ chào.

            - Con ai vậy ? Ông cụ quay sang hỏi cậu Dực.

            - Thằng cháu em đó.  Nó là con út ông Trương Ước ở làng bên.  Cậu Dực trả lời.

 

            Té ra hai người đă biết nhau từ lâu.  Không những họ biết nhau, mà c̣n hơn thế nữa v́ họ là bà con với nhau:  Vợ ông cậu Dực lại là em gái ông cụ Lực này (ông cậu Dực lại là em trai bà mẹ của cậu út).

 

            - Ôi sao trái đất tṛn quá vậy! Cậu út lẩm-bẩm nói một ḿnh.

 

            Khi cậu út c̣n đang mải-mê nghe hai ông già nói chuyện, bỗng từ phía sau, một dọng nói nhỏ-nhẹ đưa tới làm cậu giật ḿnh:

           

            - Thưa thầy con mới về!  Cháu chào cậu Dực sang chơi!

            - Ah! Hon! con đi lấy nước mời khách đi con.  Cụ Lực sai.

 

            Cậu út nhà ta quay lại nh́n người mới tới.  Cậu đứng phắt dậy: vừa ngac-nhiên, lại vừa sung-sướng!  Th́ ra cô bé đẹp như tiên ḿnh mới gặp ngoài đường lại là cô cháu của cậu ḿnh.  Tạ ơn trời!  Đúng là số mạng!

 

            Mấy ngày sau, cậu út cứ rầm-ŕ bên mẹ, cậu đang xin mẹ nhờ cậu Dực làm mối, hỏi cưới cô Hon cho cậu út.  Thương con, mẹ cậu đă gọi cậu Dực tới và nhỏ to với cậu Dực.  Như  nhận được công-tác tối quan-trọng, cậu Dực vội đi ngay, vừa đi, vừa cười: phen này chắc là được cái đầu heo rồi!

 

- Vừa môn-đăng, hậu đối, vừa trai-tài, gái sắc, mà h́nh như cô cháu gái của vợ

ḿnh cũng không ghét thằng cháu ḿnh. Cậu Dực vừa đi, vừa khoái-chí nói một ḿnh.

 

            Ông Cậu đi rồi, ḷng cậu út như bị lửa đốt, đứng ngồi không yên.  Thời gian h́nh như đi thật chậm.  Ah! Đây rồi! Cậu Dực về rồi!

 

            - Thế nào hả cậu?  Cậu út vừa chạy theo cậu Dực, vừa hỏi.

            Sao ông cậu khó chịu quá vậy, hỏi mà cũng chẳng thèm trả lời.  Cậu Dực đi thẳng vào nhà, gặp mẹ cậu út, to to, nhỏ nhỏ.  Sao bí mật quá vậy?  To to nhỏ nhỏ măi thôi.  Chẳng chờ được nữa, cậu út đánh bạo bước đến bên mẹ, hỏi sự t́nh.  Th́ ra chuyện chẳng trôi-chảy như ḷng cậu út mong muốn. Cũng v́ Đông-Tây khó ḥa-hợp: Cụ Lực theo nho học, c̣n cậu út th́ theo tây-học, cậu út đă không biết khoanh tay, cúi đầu chào cụ như học-tṛ thầy đồ trong xóm, cậu út chỉ mở mũ chào cụ thôi, nên cụ Lực cho là cậu út nhà ta hỗn-xược, nên nhất định không gả con gái cho. Âu đó cũng là số mạng!

 

            Tội nghiệp thằng cháu đă buồn lại c̣n buồn thêm.  Mỗi khi rảnh-rỗi, ông cậu Dực lại dẫn cậu đi đó đây cho khây-khỏa.

 

            Một hôm hai cậu cháu đi thăm một người quen ở Duy-Ḥa.  Lúc đó có chú Thịnh, một người quê ở Duy-ḥa, nhưng giúp việc cho ông Trùm Nhường ở tận Hóa-Lộc, vùng Văn-Hải cũng ghé lại chơi.  Nghe chú Thịnh kể chuyện ở dưới vùng biển Hóa-Lộc và ca-tụng cô con gái ông chủ.  Cậu út thấy hứng chí, về nhà xin cha mẹ cho theo chú Thịnh xuống Hóa-Lộc một phen, xem hư thực thế nào mà chú Thịnh ca-ngợi quá vậy.  Sáng hôm sau, cậu út dậy thật sớm, theo mẹ và chú Thịnh đánh xe ngựa, xuống Hóa-Lộc chơi: vừa thăm mấy người quen của mẹ mà lâu rồi chưa gặp, vừa là dịp coi mắt con gái ông chủ của chú Thịnh.

 

            Bước vào nhà ông chủ của chú Thịnh, tức ông điền-chủ Nguyễn văn Nhường, cậu út nhà ta như  nín thở v́ hồi-hộp:

           

            - Sao lại có người đẹp như thế này?

 

            Cậu so-sánh cô Lự, con gái ông chủ của chú Thịnh và cô Hon, cháu gái cậu Dực.  Cậu buột miệng:

 

            - Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười!

 

            Thời gian đi qua thật mau.  Một hôm, hàng xóm ông trùm Nhường thấy ông ta cho người sơn phết lại căn nhà, rồi tiệc-tùng thật lớn.  Không ai rơ chuyện ǵ.  Măi đến một ngày kia, trong thánh lễ chủ-nhật, sau khi kết-thúc bài giảng, cha xứ hắng dọng rồi dơng-dạc nói:

 

            - Rao cho mọi người được biết: Có Lôrensô Nguyễn Hữ u Lộc là con của ông

  Phêrô Nguyễn Văn Ước và bà Anna Nguyễn Thị Hoa, thuộc xứ Khiết-Kỷ,

  muốn kết hôn với Madelena Nguyễn Thị Lự, con ông Phêrô Nguyễn Văn  

  Nhường và bà Anna Nguyễn Thị Nụ, thuộc xứ Hóa-Lộc.  Ai biết  đôi này....

 

            Th́ ra ông trùm Nhường sửa lại nhà để làm đám cưới cho con gái.

            Sau đó, cậu út  ở lại Khiết-Kỷ một năm, rồi đưa vợ xuống Hóa-Lộc sinh sống.  Sống ở đây, cậu út vừa canh-tác, vừa học thêm về cửu qui, cửu chương, tính ruộng.  Một năm sau, cậu đưa gia-đ́nh về lại Khiết-Kỷ và ăn riêng với vốn-liếng khá lớn:

                        *  Ông bà nhạc cho:    6 mẫu ruộng ở Hóa-Lộc, đồng Duy-Tân

                                                            một trâu với lại nồi đồng, mâm thau...

*  Cha mẹ ruột  cho:   2.5 mẫu ruộng tư-điền và 5 sào thổ để ở.

 

            Một năm sau nữa, người con gái đầu ḷng của cậu út được sinh ra trong niềm vui-sướng của cả hai bên nội ngoại.  Ai về Khiết-Kỷ cũng đều thấy sổ danh-bộ c̣n ghi:

 

"Anna Nguyễn thị Thanh-Hiến, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1935 lúc 6 giờ sáng,    

 cân nặng 2 lô 3.  Cha là Lôrenso Nguyễn hữu Lộc, mẹ là Madalena Nguyễn Thị  

 Lự."

 

            Trong cái vui thường hay có cái buồn: sinh được cô con gái xinh đẹp th́ bà mẹ son lại bị kiệt-sức và đau-ốm suốt 2, 3 năm liền.  Bao nhiêu tiền bạc của 2 gia-đ́nh nội, ngoại đều đổ vào thuốc thang. tính có đến mấy kílô vàng.  Khi con gái cậu út  lên 2, cậu út lúc đó cũng vừa 20 tuổi, cha mẹ cậu mua chức trùm họ cho cậu. để cậu có dịp đóng góp vào việc hàng xứ.           

           

            Vào một buổi chiều ngày 10 tháng 10 âm-lịch năm 1939, lúc đó con gái cậu mới được 8, 9 tuổi, cậu đă nghẹn-ngào tiễn đưa người yêu vào ḷng đất...

 

            Chiều chiều dân phố Khiết-Kỷ đều thấy một cha, một con dắt tay nhau lên đất thánh (nghĩa-địa) thăm mộ: kẻ thăm người yêu, người thăm mẹ!  Để khuây-khỏa nỗi buồn người yêu chết, cậu út đứng ra giữ chức hộ-tịch, kiêm thủ-quỹ xă và làm thư-kư hàng xứ.  Con gái cậu được gởi đi học với các soeurs Mến Thánh-Giá Phát-Diệm...Năm tháng trôi qua thật mau.  Công việc đă làm cậu út quên mọi chuyện chung quanh.  Suốt ngày cậu út chỉ biết làm việc và làm việc.

 

            Đông qua, xuân lại đến.  Một hôm gần cuối năm, cái ông cậu dễ thương, ông cậu Dực đó, đến thăm ông bà Trương Ước.  Từ lâu ông vẫn để ư đến người cháu may-mắn về tiền bạc, danh-vọng nhưng xui-xẻo về t́nh-yêu.  Nhiều lúc thấy cháu buồn mà chẳng biết an-ủi cháu làm sao, chỉ sợ khơi lại vết thương ḷng.  Nhưng hôm nay th́ khác, mọi sự đă đổi thay, năm cũ sắp qua đi và năm mới lại sắp đến.  Hơn nữa ông cậu cũng vừa được biết bà quả-phụ Trần văn T́nh bên Duy-Ḥa cũng vừa măn tang chồng.

 

Thấm-thoát người con dâu ông Trương Khanh đă để tang chồng trọn 3 năm trường!  Bà quả-phụ ấy, chẳng ai xa lạ, mà lại chính là nàng tiên-nữ mà cậu út muốn cưới ngày xưa: cô Hon, con gái ông Trương Lực bên làng Duy-Ḥa!  Thật là số-mệnh đă an-bài!

 

            Cha Phạm xuân Tiếu, chính xứ Khiết-Kỷ, lúc đó rất quư ông thư-kư trẻ tuổi, mới 30 tuổi, góa vợ lại đa-tài, nên đă thuyết-phục ông Trương Lực gả con gái mới hết tang chồng cho cậu út.  Một đám cưới thật linh-đ́nh đă được tổ-chức dưới sự chủ-tọa của cha chính xứ và 2 ông chánh trương: một tân, một cựu tại 2 làng Duy-Ḥa và Khiết-Kỷ.  Mọi người ai cũng vui-vẻ và tin rằng đây đúng là cuộc t́nh định-mệnh đă được ông Tơ bà Nguyệt xe thắt từ ngàn xưa, cưỡng lại cũng không được.

 

            - Cuộc t́nh này sớm hay trễ nhỉ?

 

            Vừa hết tuần trăng mật, Việt-Minh nổi-dậy.  Nợ nước, t́nh nhà: bên nào cũng nặng.  Sau nhiều đêm thao-thức, đẵn-đo, cậu út chịu đứng ra lănh chức Xứ-bộ Công-Giáo Cứu-Quốc và sẵn-sàng đương-đầu với hiểm-nguy.  T́nh-thế đổi thay: Nhật đảo-chính (1945), Pháp nhảy dù Phát-Diệm (1950), cậu út lại phải đứng làm Trưởng-Ban Tư-Pháp Xứ-bộ, xét-xử mọi việc từ hành-chánh đến tư-pháp cho trên năm ngàn dân (5000).  Đêm đêm nằm vắt tay lên trán, gẫm lại chuyện xưa, cậu út đành phải công-nhận:

                        - Đúng là sồ-mạng!

 

N.B.:    *  Cậu út của ông bà Trương Ước là con trai út trong tổng-số 8 người con của 

                ông bà Nguyễn văn Ước thuộc Khiết-Kỷ.  Trên giấy tờ, cậu út có tên là

                Nguyễn quang Trạch, nhưng người ta thường gọi cậu là Trương Lộc hay

                Nguyễn Hữu Lộc.

            *  Cô con gái đầu ḷng của cậu út là Sr Anna Nguyễn thị Thanh-Hiến,sinh ngày

                29/4/1935 tại Khiết-Kỷ, tu ḍng Mến Thánh Giá Phát-Diệm, qua đời ngày

                14/4/1990 tại California đúng vào ngày thứ sáu tuần thánh: cùng chết với   

                 Chúa Giêsu để cùng sống lại với Người.

 


 

CHƯƠNG 15

Họ hàng bên mẹ Sr. Thanh-Hiến

 

Ông Trùm Nhường, tên thật là Phêrô Nguyễn Văn Nhường có vợ là bà Anna Nguyễn Thị Nữ, là một điền-chủ rất giầu sang và đạo-đức ở Hóa-Lộc có 4 người con:

                        * Bà Quỹ Khang (cô Chiên)    ở Tuy Định

                        * Bà Chánh Nguyên                ở Văn Hải

                        * Bà Trương Lộc (Cô Lự)       ở Khiết-Kỷ

                        * Ông Phó Ngữ                       ở Hóa-Lộc

 

 ***

 

XV-1:  Bà Quỹ Khang (cô Chiên) là một đại-phú gia ở Tuy-Định, giầu có nhất vùng, ruộng vườn hằng trăm mẫu: thẳng cánh c̣ bay, bàn ghế tủ giường đều khảm xà-cừ với nhiều đá quư.  Ông Quư Khang qua đời vào tuổi trung-niên, để lại bà vợ trẻ phải lo một gia-sản kếch-xù và 4 người con: Bà Vĩnh, Bà Huề, Bà Ḥe, Ông Măo:

 

            *  Cô Lê Thị Tiên lấy chồng tên Nguyễn Văn Vĩnh con trai ông Cửu Liên. 

Ông bà Vĩnh đều mất sớm, để lại 3 người con: 1 trai, 2 gái.

Ba người con này, mặc dầu mồ côi cha mẹ từ sớm nhưng rất dễ thương và tương đối thành công.  Một thời đă cư-ngụ tại Tân-Phát, Bảo-Lộc.  Con ông bà Vĩnh tên là:

+ Ông Nguyễn  đ́nh Khới, chết năm 34 tuổi v́ pháo -kích. để lại vợ và 1 con: không rơ ở đâu bây giờ,

  

+ Bà Nguyễn thị Hạt, sinh ngày             tại

                        Lập gia-đ́nh với  ông Nguyền Văn  Tiến, sinh ngày

                        con ông bà                          , quê ở

                        Hiện sống ở gần sân bay Bảo-Lộc.

                        Có 11 con là

 

+ Bà Nguyền thị Mầu, sinh ngày                 tại

                        Lập gia-đ́nh với  ông              Tải, sinh ngày

                        con ông bà                          , quê ở

                        Hiện sống ở gần sân bay Bảo-Lộc.

                        Có 9 con là:

 

 ------

 

            *  Cô Maria Lê thị Dong (Do), sinh ngày 20/5/1927 tại Tuy-định                                                2898696

lập gia-đ́nh năm 1944 với ông Mai Huề, sinh ngày 7/2/1924 con ông Mai năng Định (Ông Định có con là ông Hoàng, ông Lan, cô Thược vợ ông Chúc, ông Quảng, ông Quế, ông Huề, ông Lâm, ông Ḥe..).  Hiện sống ở Orange, California có các con là:

 

+ Ông Giuse Mai thái B́nh, sinh ngày 20/12/1946 tại Văn-Hải .  

Có vợ là Maria Trần thị Toán, sinh ngày 20/12/47 con ông bà Trần Văn Toàn, quê ở Ô-mẽ, B́nh-Lục, Hà-Nam. Hiện sống ở Huntington Beach, California.  Có 5 con là:      9625320

            - Teresa Mai thị Quỳnh-Trân, sinh ngày 22/2/75 tại Saig̣n

            - Joan Baotixita Mai Anh Tuấn, sinh ngày 5/1/79, Saig̣n.

            - Goretti Mai thị Quỳnh-Anh, sinh ngày 23/7/81 tại Cali.

            - Phanxicô Saviê Mai Anh Việt, sinh ngày18/11/82, Cali.

            - Cécilia Mai Quỳnh-Vi, sinh ngày 20/2/85, tại California.

           

+ Bà Mai thi Dung, sinh ngày                     tại                         6335648

            có chồng là David Phạm Chiêu, sinh ngày

            con ông bà                                 , quê ở

            Hiện sống ở Orange, California. Có 2 con gái tên là:

                        - Phạm Mai Tony, sinh ngày

                        - Phạm Cathy (Bảo- Trân), sinh ngày

 

+ Bà Teressa Mai thị Thúy-Vân, sinh ngày 20/4/1952 tại Văn-Hải        6331926

Có chồng là Giuse Phạm văn Ngọc, sinh ngày 22/2/1948, con ông bà Phạm tế Mỹ, quê Lưu-Phương, Ninh-B́nh. Hiện sống ở Orange, California.  Có các con là:                   

- Phạm Minh Thư, sinh ngày 03/5/1973 tai Saig̣n

- Phạm Anh Khoa, sinh ngày 03/5/1973 tai Saig̣n

- Karen Phạm, sinh ngày 03/5/1973 tai Saig̣n

----

 

          *  Cô Julia thị Y, sinh ngày 5/10/1935 tại Tuy-Định                        9972949

Có chồng là ông Luca Mai Đ́nh Ḥe, sinh ngày10/5/1930 

Ông Ḥe là em trai ông Huệ, và vợ của hai ông cũng là hai chị em ruột.  Hiện sống ở Orange, California có các con là:

+ Ông Luca Mai đ́nh Hảo, sinh ngày10/9/55 tại Văn-Hải      5169510

   Lập gia-đ́nh ngày 29/5/82 với Hồ tuyết Mai, sinh ngày             

con    ông bà Hồ Lũy, quê ở                  .  Hiện sống ở Santa Anna, California.  Có các con là:

- Luca Mai đ́nh Huynh, sinh ngày 10/11/84 tại California

- Anna Mai Hoài-Ly, sinh ngày 22/2/86, tại California.

- Mai Josephine, sinh ngày 15/2/96 tại Cali.

 

+ Bà Maria Mai thị Hoa, sinh ngày 11/12/1957 tại Saig̣n               Lập gia-đ́nh 11/12/82 với Augustin Nguyễn Công Vinh, sinh ngày 11/12/50 con ông bà  Nguyễn thanh Minh, quê Thanh-Hóa. Hiện sống ở Santa Ana.

6331019

Các con sinh đôi là:

- Catherine Hồng Nguyễn, sinh ngày 10/9/1983 Santa Ana

- Theresa Hiền Nguyễn, sinh ngày 10/09/1983

 

+ Bà Teresa Mai thị Ngọc-Ánh, sinh ngày14/6/60 tại Saig̣n

            Lập gia-d́nh với Paul Huỳnh Tấn Lộc, sinh ngày 23/1/58

            con ông bà Huỳnh Tấn Phát, quê ở Vĩnh-Long.          9974281

            Hiện sống ở Orange, California.  Có các con là:

            - Juliana Huỳnh Mai-Linh, sinh ngày 17/3/84 tại F.Valley

            - Teresa Huỳnh Mai-Michelle, sinh ngày 5/10/88 tại FV.

 

+ Ông Mai đ́nh Hân, sinh ngày10/5/63 tại           Saig̣n

            Lập gia-d́nh với Trần Kim-Anh, sinh ngày

            con ông Trần Ngọc, quê ở           Hiện sống ở Orange, Cali 

 

+ Ông Mai đ́nh Hoan, sinh ngày 10/5/65 tại Saig̣n

            Hiện sống ở Orange, California

                                               

+ Ông Mai đ́nh Hưng, sinh ngày 10/5/68 tại Saig̣n

            Lập gia-d́nh với           Quỳnh-Lê, sinh ngày

            con ông bà                                 , quê ở

            Hiện sống ở Orange, California.

 

+ Ông Mai đ́nh Huy, sinh ngày 05/10/71 tại Saig̣n

            Hiện sống ở Orange, California

 

+ Ông Mai đ́nh Hiếu, sinh ngày5/10/74 tại Saig̣n

            Hiện sống ở Orange, California.

----

 

                        *  Ông Lê Đ́nh Tư (Măo), sinh năm 1927  tại Tuy-Định, 10 con        554-0952

a- Lập gia-đ́nh với bà Maria Nguyễn Thị Liễu sinh ngày 31/12/28

    con ông Chỉ Năm và gọi ông Cửu Quốc, một người rất quyền-

    thế hồi đó bằng bác.  Hiện sống ở Santa Ana.

    Có 3 con là:

+ Maria Lê thi Minh Nguyệt sinh ngày 20/10/1950 tại Tuy

Định có chồng là Đặng Hồng Tăng sinh năm 1948 quê    Nam-Định.   chết năm 1999 tại California,

Có các con là:

- Đặng Hồng Phúc, sinh ngày 4/07/1975  tại Saig̣n,

- Đặng Hồng Diểm, sinh ngày 3/10/1979 tại Saig̣n

 

+ Lê quang Khải sinh ngày 01/1952  tại Tuy-Định cưới vợ

năm 72 với Hoàng thị Mai, sinh năm 1954, con ông bà      

Hoàng văn Dung. Hiện sống ở Santa Ana. có các con là:

- Maria Lê thanh Thảo sinh ngày 22/5/1975, Saig̣n.

- Giuse Lê Huyền Trân sinh ngày 27/12/1977 Saig̣n

- Giuse Lê quang Hiếu sinh ngày 1/11/1980 tại 

 

                                      + Maria Lê thị Thanh, sinh ngày12/12/1954 tại Hải-pḥng

    Lập gia-đ́nh với Đỗ hoàng B́nh sinh năm 1952.

    Sang Mỹ 1998. Hiện ở Westminster. Có các con là:

- Giuse Đỗ hoàng Bảo, sinh ngày 29/7/1976 tại

- Giuse Đỗ anh Dũng, sinh ngày 22/10/1977 (twin)

- Giuse Đỗ anh Quốc, sinh ngày 22/10/1977

- Đỗ hoàng Bảo-Châu sinh ngày 16/6/1982  (tuất)

- Đỗ hoàng Sơn sinh ngày 17/7/1983  16 tuổi (hợi)

 

   b- Lập gia-đ́nh với bà thứ  hai,

                                        Hiện sống ở Sàig̣n . Có 10 con:

 

 -----

 

XV-2:  Bà Chánh Nguyên: có tên là cô                . Bà lập gia-đ́nh với ông Phêrô Trần văn Nguyên, quê ở Văn-Hải.  Ông bà rất đạo-đức nên con cái đi tu mấy người.  Trước 1975, ông bà ở Chí-Ḥa, thuộc xứ An-Lạc. Ông bà có 8 người con:

                        *  Ông Trần Văn Hàm, sinh ngày                   tại     lập gia đ́nh với bà    

                                    Hiện sống ở                          . Có các con là:

                                                - Gioan Trần  ....., sinh ngày                    tại

                                                            lập gia đinh ngày                   với

                                                            vợ sinh ngày                              tại

                                                            con của ông bà

                                                            quê ở                       .  Có các con là:

 

                                                - Phêrô Trần  ....., sinh ngày                    tại

                                                            lập gia đinh ngày                   với

                                                            vợ sinh ngày                              tại

                                                            con của ông bà

                                                            quê ở                       .  Có các con là:

 

                        *  Linh-mục Trần Văn Ḥa sinh ngày                      tại

                                    Hiện sống ở  Tuy-Ḥa, Việt-Nam.

 

                        *  Soeur Trần Thị Hoa, sinh ngày                                 tại

                                    Tu ḍng Mến Thánh-giá Phát-Diệm.  chết năm 2008

 

                        *  Bà Trần Thị Huê, sinh ngày                          tại

                                    Hiện sống tại Roma, Italy

 

                        *  Ông Trần Văn Huyến, sinh ngày             tại                      0732170432

lập gia-đ́nh với bà                    , sinh ngày

                                    Hiện sống ở  Darra, QLD 4076, Úc-Châu . Có các con là:                   

                                                - Anna Trần  ....., sinh ngày                    tại

                                                            lập gia đinh ngày                   với

                                                            vợ sinh ngày                              tại

                                                            con của ông bà

                                                            quê ở                       .  Có các con là:

 

                                                - Maria Trần  ....., sinh ngày                    tại

                                                            lập gia đinh ngày                   với

                                                            vợ sinh ngày                              tại

                                                            con của ông bà

                                                            quê ở                       .  Có các con là:

 

           

                        *  Ông Trần Văn Hoán, sinh ngày                              tại

lập gia-đ́nh với bà                   , sinh ngày

                                    Hiện sống ở  Úc-châu. Có các con là:

                                                - Gioan Trần  ....., sinh ngày                    tại

                                                            lập gia đinh ngày                   với

                                                            vợ sinh ngày                              tại

                                                            con của ông bà

                                                            quê ở                       .  Có các con là:

 

 

 

                                                - Phêrô Trần  ....., sinh ngày                    tại

                                                            lập gia đinh ngày                   với

                                                            vợ sinh ngày                              tại

                                                            con của ông bà             quê ở                      

                                                            con của ông bà

 

 

 

                                                - Phêrô Trần  ....., sinh ngày                    tại

                                                            lập gia đinh ngày                   với

                                                            vợ sinh ngày                              tại                     

                                                            con của ông bà             quê ở                       . 

Có các con là:

 

 

                        *  Cô Trần thị Hường, sinh ngày                                 tại        

lập gia-đ́nh với bà                   , sinh ngày

                                    Hiện sống ở  Cái-Sắn, Kiên-Giang . Có các con là

                                                - Phêrô Trần  ....., sinh ngày                    tại

                                                            lập gia đinh ngày                   với

                                                            vợ sinh ngày                              tại

                                                            con của ông bà

                                                            quê ở                       .  Có các con là:

 

 

                                                - Phêrô Trần  ....., sinh ngày                    tại

                                                            lập gia đinh ngày                   với

                                                            vợ sinh ngày                              tại

                                                            con của ông bà

                                                            quê ở                       .  Có các con là:

                       

 

                        *  Cô Trần thị Hồng, sinh ngày                                    tại        

                                    Hiện sống ở  Chí-Ḥa

 

----

 

XV-3:  Bà Trương Lộc: Có tên là cô Madalena Nguyễn Thị Lự .  Bà Lự là vợ trước của ông Trương Lộc.  Bà qua đời rất trẻ, để lại một người con gái tên là:

*  Soeur Anna Nguyễn thị Thanh-Hiến, sinh ngày  29/4/1935 tu ḍng

Mến Thánh Giá Phát-Diệm, qua đời ngày 13/4/1990 tại California

 

XV-4: Ông  Phó Ngữ: Có tên là Marcô Nguyễn Văn Ngữ. lấy cô Maria Nguyễn Thị Lư

con gái ông Cửu Thọ ở Tuy-Định.  Ông Cửu Thọ có các con sau đây: Ônh Thủ Khang, ông Thái, ông Vượng, cô Sen, cô Lư, ông Xuân, ông Hy.   Ông bà Phó Ngữ  có các con sau đây:

*  Ông Giuse Nguyễn văn Tùng, sinh ngày                               tại

lập gia-đ́nh với bà                                , sinh ngày

Hiện sống ở                                 . Có các con là:

 

- Ông Giuse Nguyễn văn X, sinh ngày  tại                                 

lập gia-đ́nh với bà        bà sinh ngày

Hiện sống ở                      . Có các con là:

 

- Ông Giuse Nguyễn văn X, sinh ngày  tại                                

lập gia-đ́nh với bà        bà sinh ngày

Hiện sống ở                      . Có các con là:

 

 

*  Ông Pherô Nguyễn văn Bá, sinh ngày                               tại

lập gia-đ́nh với bà                                , sinh ngày

Hiện sống ở                                 . Có các con là:

 

- Ông Giuse Nguyễn văn X, sinh ngày  tại                                 

lập gia-đ́nh với bà        bà sinh ngày

Hiện sống ở                      . Có các con là:

 

- Ông Giuse Nguyễn văn X, sinh ngày  tại                                

lập gia-đ́nh với bà        bà sinh ngày

Hiện sống ở                      . Có các con là:

  

 

                             *  Cô Nguyễn thị          , sinh ngày                               tại        

Lập gia-đ́nh với ông Trần Văn Hổ, em ông Nghị, sinh ngày

là con trai ông Chánh Thuật ở Tôn-Đạo

                                      Hiện sống ở                                 . Có các con là:

- Ông Giuse Nguyễn văn X, sinh ngày  tại                                 

lập gia-đ́nh với bà        bà sinh ngày

Hiện sống ở                      . Có các con là:

 

- Ông Giuse Nguyễn văn X, sinh ngày  tại                                

lập gia-đ́nh với bà        bà sinh ngày

Hiện sống ở                      . Có các con là:

 

 

 


 

CHƯƠNG 16

Họ hàng Ông Bà ĐINH CHẤN

 

            Ông Augustino Đinh Chấn c̣n có tên là Hoan sinh ngày  09/3/1926 tại Văn-Hải,

Phát-Diệm, con ông bà Đinh Nhu, lập gia-đ́nh ngày 28/06/1954  với bà Maria Đào thị Bách, sinh ngày 02/11/1930 con ông Đào Ngọc Kỳ và bà Phạm thi Điểu quê Hải-pḥng.

Trước 1975, ông Chấn là Trung-Tá Hải-quân và đă từng du-học Hoa-kỳ nhiều phen. Ông cũng là người rất ham học: 50, 60 tuổi vẫn c̣n cắp sách đi Đại-học. Hiện ông bà Chấn

sống ở Garden Grove, California.

 

1- Ḥ hàng Ông Đinh Chấn:

Ông Giuse Đinh Nhu và bà Maria Đỗ thi Huê  trước 1954 sống ở Văn-Hải. Ông Đinh Nhu là anh bà Biểu Nguyện (bà là mẹ cha Lưu ở Âu-Châu bây giờ). Ông bà Nhu có các con là:

* Ông Đinh Hải, sinh ngày              tại Văn-Hải

            Có vợ tên là Trần thi Lan con ông bà Trùm Phúc, quê ở Phát-Diệm.

Bà Lan chết tai Văn-Hải, BV. Ông Hải chết ở Ninh-Phát, Gia-kiệm

            Có các con là: Cô Liễu, Hoành, Trực (chết),   ,Tín

 

* Bà Đinh thị Tịnh, sinh ngày              tại Văn-Hải

            Có chồngï tên là Phạm Thái, sinh ngày              tại

            Con ông bà Trương Mùi, quê ở Văn-Hải. Chết  ở Ninh-Phát, Gia-kiệm

            Có các con là: Hoàng, Long, cô Sâm

 

* Ông Đinh Chấn, sinh ngày  09/3/1926 tại Văn-Hải

            Có vợ tên là Đào thị Bách, sinh ngày 02/11/1930  tại Hải-Pḥng

            Con ông bà Đào Ngọc Kỳ, quê ở Hải-pḥng

            Có các con là: Chuẩn, cô Chuyên, cô Chi, Chí, Chính, Chiển, cô Chinh

* Ông Đinh Nhạc, sinh ngày              tại Văn-Hải        

            Có vợ tên là Trần thi Lan, sinh ngày              tại

            Con ông bà Trùm         quê ở Phát-Ngoại, hiện ở Ninh-Phát, Gia-kiệm

            Có các con là: cô Duyên, cô Do, Minh, Phát

 

* Bà Hiệu tức cô Đinh thị Hoa, sinh ngày              tại Văn-Hải

            Có chồng tên là Nguyễn văn Hiệu, sinh ngày              tại

Con ông bà  Trùm Rĩnh, quê ở Tân-Hải, Thanh-Hóa.

            Có các con là:

 

2- Họ hàng bà Đinh Chấn (cô Bách)

            a- Họ hàng mẹ bà Đinh Chấn (cô Bách): Ông ngoại bà Chấn làm chánh tổng ở

làng Quỳnh Côi Hạ, huyện Gia-Lộc, tỉnh Hải-Dương (làng Bượi Răm).

Mẹ bà Chấn là  bà AnnaPhạm thị Điểu.  Bà Điểu có 9 anh em tên là:

* Ông Phạm Văn Ḥa có 5 con:

- Ông Trạch  ở Hải-Dương

-

 

* Ông Cụ Phạm mạnh Đề có các con sau đây:

- Ông Đốc,

- Cô Duyên,

- Ông Đĩnh...

 

* Bà Lư Minh có các con:

- Bà Phủ,

-

 

* Bà cụ Cương có các con:

- Ông  Bảng

- ...

 

* Bà cụ Nguyễn Văn Đản  có các con:

- Bà Dương (cô La),  Ông Phương

- Bà Cơ (cô Lê),

- Ông Giuse Nguyễn quang Huy, sinh ngày15/1/1929 có vợ là

Nguyễn thị Huyền, sinh ngày 05/04/1933 ông bà có 8 con:

+  Cô Liên, sinh ngày            , chồng chết tại Saig̣n,  

    có 3 con gái là:

- Nguyễn Minh Yến sinh ngày

- Nguyễn Minh Trang sinh ngày

- Nguyễn Quỳnh Như sinh ngày

+  Ông Nguyễn minh Hoàng, sinh ngày          , vợ là

     Thu-Hồng

           

+  Cô Nguyễn kim Lương, sinh ngày          , chồng là

     Nguyễn Kim có các con là:

            - Anh, Trâm, Hương

 

+  Cô Ngưyễn Thu Hương, sinh ngày         , chồng là

    Nguyễn Tuấn.

 

+  Cô Nguyễn Bạch Mai, sinh ngày                   , chồng là

    Nguyễn Trác Hoàng Minh.

+  Ông Nguyễn quang Khanh, sinh ngày                            tại

+ Cô Maria Nguyễn Thúy Hạnh, sinh ngày 2/3/71 Saigon

+  Ông Nguyễn quang Phúc, sinh ngày    tại     

 

- Ông Nguyền quang Giám, sinh ngày 10/4/1934, vợ là bà Nguyễn

Thị Lộc sinh ngày 15/11/1941. Có 8 người con là:

+ Nguyễn quang Trường, sinh ngày                   tại

+ Nguyễn quang Thiều, sinh ngày 16/7/1964 , vợ là Hà, 

   sinh ngày 23/8/1970

+ Nguyễn Quang , sinh ngày 8/3/1968

+ Nguyễn quang Khải

+ Nguyễn thị Thủy, sinh ngày

+ Nguyễn thị Bích, sinh ngày 12/12/1971

+ Nguyễn quang Thắng, sinh ngày   /8/1973      tại        

+ Nguyễn quang Tuấn, sinh ngày 1/1/1974 tại

                       

- Ông Nguyễn Lăm

            có các con là:

                        +  Đàm Quang Phương

 

*  Bà cụ Đào ngọc Kỳ tức cô Phạm thị Điểu có các con:

            - Ông Giuse Đào ngọc Thiệp có vợ là Lucia Nguyễn thị Lịch

            - Bà Đinh Chấn (Cô Bách)

            - Bà Hoàng Cường (cô Huyền)

           

* Ông Phạm văn Sắt có các con là:

- Ông Phạm văn Tâm,

- Ông Phạm văn Tinh,

- Ông Phạm Cầm,

- Ông Phạm Thú,

- Ông Phạm văn Bốn,

- Ông Phạm văn Bôn (Bổn) có vợ là Nguyển thị Bê, con ông

  Nguyễn văn Nở và bà Nguyễn thị Hoa, có một con tên:

            + Phạm Benny (Phương)

 

* Ông Phạm Nghiêu có các con là:

- Ông Phạm văn Dụy,

- Cô Phạm thị Thượng,

- Ông Phạm văn Thống,

- Ông Phạm văn Thướng,

- Ông Phạm văn Ngũ,

- Cô Phạm thị Thiên,

- Cô Phạm thị Đo

 

*   Ông Phạm Thuấn: có một con độc nhất:

            - Cô Phước

 

b- Họ hàng bà Đinh Chấn (Cô Bách): Ông nội bà Chấn  là cụ Chánh tổng

                họ Đào, ở làng An-Dương có các con là:

* Ông Lư Tiến (Đào ngọc Tiến) có các con là:

- Ông Đào ngọc Đạt,

- Ông Đào ngọc Khoát ở Bắc Việt

 

* Ông Đào ngọc Kỳ có các con là

- Ông Đào Ngọc Thiệp có vợ là Nguyễn thị Lịch

- Bà Đinh Chấn (Cô Bách)

- Bà Hoàng Cường (Cô Huyền)

 

* Bà Mỹ: có các con là:

- Cô Son,

- Ông Hải....

 

* Bà Đẩu: có các con là:

- Bà Tạo,

- Bà Biên (cô Tứ),

- Ông Tuấn (cha cô Muối vợ ông Cường)

- Ông Đức (Côn)

 

2- Ông Giuse Đào Ngọc Kỳ tức ông Hàn Đăng sinh tại làng An-Dương, Hải Pḥng, có

vợ làbà Anna Phạm  thị Điểu người làng Bượi Răm, huyện Gia-Lộc, tỉnh Hải-Dương,     Có các con là:       

*  Giuse Đào Ngọc Thiệp  sinh năm 1923, có vợ là Lucia Nguyễn thị Lịch, quê ở

    tỉnh Sơn-Tây, có các con là:

                        + Đào thị Kim-Thoa   có chồng là Ngô Xuân Thu, cựu dân-biểu thời ông

   Thiệu. Có các con là

                                    - Ngô khôi Nguyên, sinh ngày                    (tuổi Dậu) tại

 

                                    - Ngô Tú-Anh, sinh ngày                      tại

                                                lập gia-đ́nh ngày với                 , sinh ngày

                                                Con ông bà                              , quê ở

                                                Có các con là:

 

                                    - Ngô Anh-Thư , sinh ngày                   tại

                                                lập gia-đ́nh ngày với    Quư       , sinh ngày

                                                Con ông bà                              , quê ở

                                                Có các conlà:

 

 

                                    - Ngô xuân Thọ, sinh ngày                    tại

                                                lập gia-đ́nh ngày với  Linh                     , sinh ngày

                                                Con ông bà                              , quê ở

                                                Có các con là:

 

           

+ Đào thế Tân

có vợ là Phương

 

                        + Đào thị Minh-Châu, sinh ngày              1952 (tuổi Th́n) tại Tuy-Ḥa

Có chồng là Phạm Đức Cường, sinh ngày

                                    ông Cường là em bà Tứ, một dân giầu có tiếng ở Saig̣n ngày xưa.

                                    Có các con là:

                                    - Nina

                                    - Ninô

                                    - Lilian Phạm

                                    - Peter Phạm

                                   

+ Đào thế Vượng, sinh ngày                            (tuổi Ngọ) tại Tuy-Ḥa

có vợ là Lan

                                    - Tony Đào

 

                        + Đào thị Thanh-Mai, sinh ngày                      (tuổi Mùi) tại Tuy-Ḥa

                                                                       

                        + Đào thị  Thiên-Nga, sinh ngày                     (tuổi Dậu) tại Tuy-Ḥa

 có chồng là                                                                                                      -

Ngoài ra có chị con nuôi tên Đào thị Hương (không ai biết là con nuôi, ngay cả các con bây giờ vẫn không biết), chồng là Nguyễn Khảm có con là

- Tuyết chồng cũ tên Chinh, có các con là Julie, Tiffany

                                    - Hùng

 

            * Bà Đinh Chấn tức cô Đào thị Bách có các con là:

                        + Anphông Đinh Chuẩn sinh ngày1/09/1955 (tuổi Mùi)  ở Gia-Định,

   vợ là Suzanne, sinh ngày 7/8/19 có các con là:

                                    - Andrew  Chuẩn Đinh, sinh ngày 13/8/1979

                                    - Melanie Sue Đinh, sinh ngày 3/11/1987

+ Anne Đinh thị Kim-Chuyên sinh ngày 03/12/1956 (tuổi Thân) tại Tân-

   Định, Saig̣n, lập gia đ́nh ngày 24/6/1978 tại Norwalk, CA với JB   

   Nguyễn Minh Châu, sinh tại Khiết- Kỷ,

   Phát-Diệm, con ông bà Trương Lộc Nguyễn Quang Trạch, các con là:

                                    - Angela-MinhTú Đinh Nguyễn, sinh ngày 12/10/1980, (tuổi Mùi)

            tại Fountain Valley.

                                    - Bert-MinhTâm Đinh Nguyễn, sinh ngày 02/01/1985, (tuổi Thân)

tại Fountain Valley.

 

+ Teresa Đinh thị Kim-Chi sinh ngày 18/04/1958 (tuổi Tuất)  tại Tân- Định, Saig̣n

 

+ Antoine Đinh Chí, sinh ngày 14/10/1959, (tuổi Hợi)  tại Saig̣n

 

+  Phanxicô Xaviê Đinh Chính sinh ngày 01/06/1962, (tuổi Dần)  tại

Saig̣n, lập gia đ́nh ngày 16/1/1994      ,tại Garden Grove, CA với 

Anna Nguyễn Vỹ Giang, sinh ngày                    , tại                     

Con gái ông bà Nguyễn văn Thấu, quê  ởû                      . Có con là:

            - Kelly Ngọc Đinh, sinh ngày 26/4/1996 tại

 

+ Giuse Đinh Chiển sinh ngày 27/05/1964, tại Tân-Định, Saig̣n, lập gia

đ́nh ngày 01/4/1995, tại Garden Grove, CA với Lisa Nguyễn thị Quỳnh, sinh ngày                    , tại                    , con gái ông bà

   , quê ở

            Có con là:

            -    Kayla Quỳnh Đinh (Ly), sinh ngày 2/3/1999 tại Fountain Valley

 

+ Lucia Đinh thị Kim-Chinh sinh ngày 26/02/1972, (tuổi Tư)  tại Quận 2, Saig̣n

 

* Bà Hoàng Cường tức cô Anna Đào thị Huyền sinh ngày 14/06/1937 tại Hải-

Dương, lập gia-đ́nh ngày 21/05/1963 với ông  Phanxico Assisi Hoàng Cường, sinh ngày 4/01/1939 tại Thủ-Đức, Gia-Định con ông Hoàng Văn Bé tự Lương và bà Nguyễn thị Ba, quê ở Thủ-Đức. Các con là:         5397937

 

                        + Phêrô Hoàng Thụy Tường, sinh ngày  09/05/1964tại Thủ-Đức , lập gia

đ́nh ngày 06/05/1989  với Maria Nguyễn thị Hồng-Nga, sinh ngày                  con ông Nguyễn Văn Chiêu và bà Huỳnh thị Nhị, quê ở Thủ-Đức

- Giuse Hoàng Tiền Hưng, sinh ngày  11/07/1990 tại Thủ-Đức

- Gioan Hoàng Xuân Vinh, sinh ngày  21/02/1998 tại Thủ-Đức

- Phêrô Hoàng Xuân Hiển, sinh ngày  21/02/1998 tại Thủ-Đức

 

                        + Giuse Hoàng Xuân Việt, sinh ngày  14/11/1965 taiï

 

                        + Teresa Hoàng Phương-Liên, sinh ngày  14/07/1967 tại                 ,

lập gia đ́nh ngày

                                    với  Phêrô Lê Văn Thuận, sinh ngày                  con ông bà Lê văn

Thảo, quê ở                              . Có các con là:

                                    - Teresa Lê Hoàng Thảo-Vi, sinh ngày 10/04/1992 tại Thủ-Đức

- Teresa Lê Hoàng Thảo-Uyên, sinh ngày 23/12/1993 tại Thủ-Đức

 

                        + Teresa Hoàng Phương-Trang, sinh ngày 08/05/1971 tại Thủ-Đức.

lập gia đ́nh ngày 08/05/1999  với Phêrô Phạm Hồng Hải, sinh ngày        / /1971 con ông bà Phạm Lực, quê ở

 

                        + Phanxicô Assisi Hoàng Xuân Khanh, sinh ngày  07/10/1972 tại Thủ-Đức.

 

                        + Đaminh Hoàng Xuân Hiệp, sinh ngày thứ bẩy 07/07/1975 tại Thủ-Đức.

 

 


 

CHƯƠNG 17

Những liên-hệ nên biết

 

XVII-1: Ông Cựu Mỹ có các con:      

* Bà cố Học   + Ông Trùm Đăng

                                    + Ông Khổng văn Thanh

 

Bà sau: + Cha Khổng Tiên Giác

                                                + Cha Khổng Văn Giám          

                                                + Bà Nhiễu (Cô Mừng)

                                                + Soeur Mến.

 

            * Ông Giáo Điện..

 

XVII-2:  Ông cố Nh́ Khuê có các con:          

* Cha Thanh

* Ông Chánh Hạ:        + Ông Mai

                                                + Cô Lư (WashDC)

                                                +...

            * Cha Đông

            * Soeur Nhiệm (DMTG)

                                               

XVII-3: Ông Bà Đỗ Văn Kỳ:

* Đỗ công B́nh:          + Phúc, Đức, Trí, Ngọc, Phước

                                                - .

 

XVII-4: Ông bà Phó Rần có các con là          

*  Ông Trương Ri (Đỗ văn Ri) có các con:      

- Ông Chánh Lượng, chồng bà tuần Vợi (cô Ḿ: là con ông Trương Ước)

            + Cô Thơm: chồng là Hằng

                        + Cô Hiên, chồng là Thanh

                        + Cô Soi, chồng là Lạc

                        + Cô Sáng, chồng là Riệm

 

            - Cha Đỗ huy Độ

 

                        - Bà Phó Kỳ (cô Ngan) có các con:

+ Cha Đán,

+ ông Lâm (con rể Ô Chánh Học ở Khiết-Kỷ phố)     

+ Ông Đăn

            - Cô Nhớt, chồng là ông Phó Cộng, con ông Trương Dực.

 

*  Ông Trương Tuệ có vợ là em bà Trương Ước, có các con:   

- Ông Quản Kỳ (Đỗ Văn Kỳ)

            - Đỗ văn Vị

            - Ông Quản Rị: có con là          + Thỏa ở Gia-Kiệm

            - Cô Đỗ thị Cậy.

 

            (Các ông Phương (Hà), Báu, Hoàng là con bà sau)

                        - Phương (Đỗ mạnh Hà) có con là:        + Liên, Nga, Ngọc

                        - Đỗ văn Báu (Cần-thơ)

                        - Đỗ văn Hoàng (Northridge, CA)

 

            * Bà Chánh Trọng

 

XVII-5 Bà Phó Cộng (Cô Nhót) là con gái ông Trương Ry là con ông Trương Dực ở

            Khiết-kỷ (Khiết-Nam) có các con:       

* Soeur Mừng (MTGPD)

            * Chính

 

XVII-6: Ông Bà Quản Lâm là con bà Trương Tùng (bà là em bà Trương Ước) ở Trí

              Tĩnh, có các con:       

* Ông Hoành:             

+ Huyến (Westminster)

                        + Huỳnh

                        + Cường

                        + Thái

                        + Huệ

                        + Cúc

                        + Dũng

                        + Hồng

            * Hân:                    + ...

 

XVII-7:  Ông Bà Chánh Khới là con bà Hội Đại ở Hy-Nhiên (?)

có các con:

            * Cha Hoàng Ngọc Rao (Bảo Lộc- Lâm Đồng)

                        * Ông Bạ Thấu có con là

- Đạt (vợ là Ḥa)

                        * Bà Bút

                        * Bà Nguyện

 

 

XVII-8: Ông Chánh Táng có các con:

* Bà Phó Trạch,

* Bà phó Đạt (cô Tuyết), con dâu ông bà Trương Ước ở Khiết-Kỷ

* cô Nguyệt,

* cô

 

XVII-9: Ông Hưng Thuần có các con:           

* Trương,         * Giám,            * Đa,                * Đề,                * Đê,

* Đập,              * Lấp,              * Lỗ.

 

XVII-10:  Ông Trương Hân có các con:        

* Ngảnh,          * Chiến,           * Tiến, * Tơ,

* Mầu,             * Nhiệm,          * Chọp (Túy)

 

XVII-11: Ông Đồ Tang là cha của:

            * Khiêm:                vợ của ông bạ Vi con ông Trùm Thọ

            * Tốn:                    lấy chồng Quy Hậu, rồi bỏ chồng lấy Tây

* Ông Lang Mạch:      bán thuốc dưới Văn Hải, bị cha xứ đuổi đi v́ viết câu:

" Thật thà là cha thiên hạ" để phê b́nh cha xứ.

* Ông Quản Khới:      cô Tuyết, cô Bạch...

* Bà Quản Đăng:        con dâu ông Cố Học.       

* Cô Hường,

* Cô Én: vợ trùm Kỳ, con ông Trương Trữ Khiết Nam

 

XVII-12: Ông Đồ Thạch vùng Phát Diệm có con là:

                        * Ông Nguyễn xuân Chiểu đóng giầy ở cửa nhà thờ Phát Diệm, có con là:

                                    - Chị Ba: chồng là Đinh Xuân Tam ở Ventura, Cali:  Hải, Yến...

                                    - Anh Quư:

                                    - Anh Hóa:

                                    - Chị Huệ: chết v́ ung thư năm 1993 tai Ventura, Cali

                                    - Anh Kim

                                    - Cô Dung: trước tên là cô Mười ở Ventura (1999)

* Cô Loan: mà Long đă ở trọ một thời.

 

XVII-13: Ông Chánh Cự có các con là:                       (Xem chương 13 để có thêm chi tiết)

                        * Bà Cửu Sản

                        * Ông Chánh Văn

                        * Ông Tổng Đạt có con trai là Phạm Quoc Tiến

                        * Ông Tổng Tiên vợ là Huyên, chị bà Hon con gái ông Trương Lực

                        * Bà Chánh Xuân: con dâu ông Quản Thái ở Hàm-ân

                        * Ông Tham Cung

Ông Tổng Tiên là em ông Tổng Đạt, mà ông Tổng Đạt là ba của ông Phạm Q. Tiến. Vợ ông Tiến tên là bà Nguyễn thị Dung, con ông Nguyễn Đức Nhă, cũng là chị của bà Nguyễn Thị Duyến, vợ Ông Phạm Đ́nh Tuyên (Tuyến).  Bà Tiến cũng là chị của ông Nguyễn Đ. Hiệp có vợ tên Nguyễn Thị Kim-Thư.  Vợ ông Hiệp là chị của ông Nguyễn Tiến Dũng (nhóm Phan-sinh) ngụ ở Garden Grove, CA .

Bà Trần Đăng Thảo (cô Tịnh) là con ông bà Trương Ḥa ở Đồng-Đắc có em là Cô Mai, Cô Phụng, ông Yến,  và anh là ông Nhă (bố vợ ông Tiến và ông Tuyến).

 

XVII-14: Ông Phó Tuấn đến từ Trà Lũ là cha của:

            * Ông Trương Khanh: - Bà X                         (Bà Chánh Chẩm, Ong Lăm, Cha Ḥa quê Hđạo)

 - Ông Phó Thận:

Ông Hằng, Cừu, Bà Tuynh,

Bà Gấm (chồng là Dưỡng, có con là thầy Bảo ở PD),

Ông Bồng.

                 (Coi chương 12)      - Ông Trùm Ri

 - Ông Thơ Tính:

Anh Hạnh sinh ngày 6/9/35 vợ là Cathy sinh ngày 6/3/45,

Sr Nhật, Cô Mát, Anh

                                                 - Ông Trần văn T́nh có vợ là Trần thị Hon (sau lấy ông NQ Trạch). có con la:

Trần thị Loan (Vũ Văn Thất), Trần thị Yến (Trần Văn Huy: Phi)

 

            * Ông Cửu Thược:      Ông Thơ Dong, ông Trùm Xương, bà Phó Túy

            * Ông Phó Thác: làm phó-lư Văn-Hải

            * Ông Phó Thâm

* Ông Chánh Huệ: Lư Trưởng Vân-Giáo , Nam Định v́ bà Chánh Huệ là con gái ông Trùm San rất giầu,

                có đất ở Vân Giáo

* Bà Cai Bách: có chồng bên Quần Liêu.

 

XVII-15: Ông Trương Đoan: vợ ông và bà Chánh Khoản là hai chị em con cô con cậu.

  Có những người con sau đây:  

* Trùm Trung,

* Bà Bạ Quy,

* Ông Thơ Tĩnh

                        * Ông Phó Tữ (Trữ), 

* Ông Túy (bán thuốc bắc),

* Nhị: con dâu ông Đồ Âm

 

XVII-16: Ông Trùm Tâm có các con:

            a- Với bà trước:         

                        * Ông Y

                        - Ông Trùm Lập (Ỳ) rể ông Phán Ngân (Thuần-H): có con là ông

             Công.  (Vợ ông Trùm Lập là em ông Trùm Tương)

            b- Con bà sau:

                        * Ông Trùm Trung:                  

- Ông Tín,

- Ông ,

- Ông .., ông 

                        * Ông Bạ Hân:            - Ông Đệ,

- Ông Thứ con rể ông Trương Nhu

- Ông Trực

- Ông Lực

 

                        * Ông Trùm Hàm: - Con lấy người trong Thanh-Hóa

 

                        * Ông Trương Huynh:              

- Cô Quỳ,

- Cô Quế lấy con ông Bạ Vi,

- Ông Hữu

 

                        * Bà Nụ: lấy chồng Quy-Hậu.