C B Việt Nam sinh tai Worcester, MA -
Team USA hopeful in Gymnastic
for 2008 Beijing OlympicsDưới đy l những cai links của 14 video ngắn trnh bầy C B Ivana Hong, 12 tuổi, sinh năm 1995 tai Worcester, Hoa Kỳ

(mẹ Việt, cha Việt gốc Hoa ), đang tập luyện chuẩn bị cho Thế Vận Hội ốăc Kinh 2012.

Hiện nay gia đnh em đang cư ngụ tại Laguna Beach, CA. Cha Me C B l bạn của chng ti, rất hnh diện về c con gi của mnh.

 

Xin bấm vo những link sau đy để thưởng thức v lm theo:


http://www.youtube.com/watch?v=i1kIPFXqMag

http://www.youtube.com/watch?v=4rN9G6XqBaA

http://www.youtube.com/watch?v=NFDbpMYSjCo

http://www.youtube.com/watch?v=q0m_S-yrpeQ

http://www.youtube.com/watch?v=gDxwhtaHF94

http://www.youtube.com/watch?v=yKjzWMmJ6MI

http://www.youtube.com/watch?v=V5tEpuf6Rz8

http://www.youtube.com/watch?v=uWGPVuL9qcA

http://www.youtube.com/watch?v=3WSSYPiHa- I

http://www.youtube.com/watch?v=QzGzoCJQYBY

http://www.youtube.com/watch?v=Io2gdZvpuho

http://www.youtube.com/watch?v=K8svKtQjeik

http://www.youtube.com/watch?v=HCBO8r1LDIM